Makaleler

Hidrolik Sistemlerde Gürültü Faktörü, Oluşumu, Etkileri ve Mücadele Yöntemleri
Şemsettin IŞIL
I. Ulusal Hi̇drolik Pnömatik Kongresi Ve Sergisi

Başarılı bir hidrolik sistemin en önemli ölçülerinden birisi de “Gürültü” faktörünün düşük düzeyde tutulmasıdır. Gürültü ve titreşimin oluşumu, etkileri ve sonuçlarının inceleneceği bu bildiride ayrıca mücadele yöntemlerine de yer verilmiştir. Gürültü oluşumunda önemli bir yer tutan Hidrolik Pompaların tiplerine göre oluşturdukları gürültü karşılaştırmasının yanısıra bir hidrolik sistemde gürültü oluşturan diğer elemanlar ele alınacak ve etkileri incelenecektir. 
 
 
 
Valf Seçim Kriterleri
Fatih ÖZCAN
I. Ulusal Hidrolik Pnömati̇k Kongresi ve Sergisi
 
Güç iletim sisteminin seçilmesinde, hidroliğin bize sunduğu avantajların gelişen sınIrlarının bilinmesi doğru karar vermemiz açısından çok önemlidir.Bu bildiride on-off valfler, oransal valfler, bobin konum kontrollu (kapalı çevrim) oransal valfler ve servo valflerin mukayesini yapmak suretiyle sınrları tanıtmaya çalışacağız.
 

 
Hidrolik Tahrikli Hurda Balya Presleri̇nde Yeni "Modül Blok" Uygulamaları
Savaş BİBER
Iv. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi
 
Hurda balya presleri, Otomotiv sanayisinde hurda sacların paketlenmesi ile ilgili temel hidrolik tahrikli makinalardır. Bu presler kullanım alanları itibariyle metal hurdasının değerlendirilmesi gereken diğer sektörlerde de kullanılmaktadır. Bu bildiride halen çalışır vaziyette bulunan bir hurda balya presinde kullanılan yeni “Modül Blok” uygulamasından bahsedilecektir.
 
Devamı için tıklayın.


 
Hidrolik Sistemlerin Basınç, Sıcaklık, Debi Ölçümü ve Raporlama Sistemleri
Hasan GÜNER

Bu bildiride, muhtelif çaplarda Polietilen boruların basma ve çekme / koparma dayanım testlerini gerçekleştirecek sayısal kontrol sürücü ve ekipmanlarından oluşan bir hidrolik presten bahsedilecektir. Bu pres, doğalgaz hatlarında kullanılan poliüretan ( PE 80 , PE 100 ) malzemeden üretilen boruların dayanım testlerini gerçekleştirecektir. Testler, hassas deformasyon değerlerinin elde edilmesi için uygulanmaktadır. Böylece seri üretimi gerçekleştirilecek çeşitli çaplardaki doğalgaz borularının, basma- çekme dayanımını ve hassas deformasyon değerlerinin tespit edilmesi sağlanacaktır. 

Devamı için tıklayın.
 
Hidrolik Silindirlerde, Sayısal Kontrol İle Hassas Kuvvet ve Konum Kontrol Uygulaması 
Fatih ÖZCAN
 
Her türlü mobil ve endüstriyel hidrolik uygulamalarda pompaların, valflerin iş elemanları silindirler ve
hidromotorların çalışma anında veya test sırasında milisaniyelik mertebelerde basınç, sıcaklık ve debi gibi değişkenlerinin kontrol edilmesi gözlenmesi ve kayıt altına alınıp grafik veya tablo olarak raporlanması amacıyla kullanılmaktadırlar.

Devamı için tıklayın.
 


Hidrolik Sistem Bakım Talimatı
Şemsettin IŞIL              

Bir hidrolik sistemin düzgün çalışması ve verimli olabilmesi için verilen montaj, çalışma öğüt ve tavsiyelerine harfiyen uyulması gerekir. Hidrolik devre elemanlarının tümünün temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır. Kullanılan yağın gerek evsaf, gerekse temizlik bakımından firmanın normlarına uygun olması şarttır. Bu hidrolik sistemde uygun görülen Hidrolik yağ tipi ISO-32-100 olup ilk çalıştırma esnasında ve ileride oluşabilecek muhtemel takviyelerde aynı marka ve tipte yağ kullanılmalıdır. (Örnek : Shell Tellus 32, 46, 68, 100)
 


Parabolik (Yarpak) Yay Üretiminde Hidrolik Oransal servo Uygulamalar
Savaş BİBER              

Parabolik yaprak yay, süspansiyon amacıyla araçlarda kullanılan doğrusal bir yay türevidir. Bu yaylar diğer çoklu yaprak yaylara göre ağırlıklarının ciddi oranda azalması, sürü konforunun artması ile birlikte üretim maliyetlerinde de büyük düşüler göstermektedir. Parabolik yaprak yay yüksek ağırlıklarda iyi derecede darbe sönümleme karakterine sahiptir. Bu tarz yay tipleri, normal baskı yayla kurulmuş tiplere nazaran, genellikle ağır yük taşıyan araçlarda tercih edilirler. Parabolik yay üretim makinalarında “Hidrolik Oransal/Servo Valfler” kullanılarak tek bir yayın et kalınlığı uçlara doğru inceltilerek istenilen hassas toleranslı kesitlere getirilerek, malzemeye uygun elastikiyet ve şok alma özellikleri kazandırılır.
 


Hidrolik Oransal Servo Uygulamaları İle Roller Pres Modernizasyonu
Can Şahin              

Bu bildiride genelde tersane uygulamalarında büyük boyutlu tekne dış kaplama sacı gibi özel bükümlerini oluşturabilmek amacıyla tasarlanmış, 1970’lerden kalma bir Roller Presin Hidrolik ve Elektrik sisteminde gerçekleştirdiğimiz modernizasyonun detayları ile eski sisteme yapılan bu işlem sırasında karşılaşılan sorunlar ve çözümleri incelenecektir.