Eğitim

Eğitim hizmetlerinde de etkin faaliyetlerini kesintisiz olarak sürdüren ROTA Teknik A.Ş. ; hem kendi periyodik eğitim organizasyonları ile hem de başta Sanayi Kuruluşları olmak üzere muhtelif Üniversite, MYO, Teknik Liseler ve Meslek Odaları ile işbirliği içinde “Hidrolik, Pnömatik ve Otomasyon” alanlarında düzenlenen eğitim programları ile sanayimize yetişmiş teknik eleman kazandırmaya devam etmektedir.

Eğitim 1

EĞİTİM PROGRAMLARI

 • Temel Hidrolik Devre Elemanları ve Uygulama Teknikleri
 • Temel Pnömatik Devre Elemanları ve Uygulama Teknikleri
 • İleri Düzey Hidrolik Devreler
 • İleri Düzey Pnömatik Devreler

Düzenlenen periyodik eğitimlerin yanı sıra Sanayi Kuruluşlarının ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda organize edilen “Mahallinde Eğitim Seminerleri” ise daha esnek, uygulama ağırlıklı program ve hizmetlerle desteklenmektedir.  

İşletmelerin çalışma programları ile çalışma sistemlerine uygun esneklikte geliştirilen eğitim programları bilhassa makina başında ve uygulamalı özellikleri nedeniyle oldukça faydalı sonuçlar yaratmaktadır.

Eğitim faaliyetlerinin tamamı audio visual tüm teknolojik  imkânlar eşliğinde ve temsilcisi bulunduğumuz Bosch Rexroth grubunun orijinal eğitim setlerinde “Uygulamalı Eğitim Modeli” ile desteklenmektedir.

Mahallinde verilen eğitimler başlığı altında, talep edilirse lokal düzeyde “Sistem ya da Makina Başı” eğitimleri daha küçük bölümler şeklinde sunularak oldukça faydalı sonuçlar üretilmektedir.

 
Eğitim 1
Egitim
Egitim
Eğitim 4
Eğitim 5
Eğitim 6

Eğitimlerin her birinde faydalanılan eğitim araç ve ekipmanları ile “eğitmenlerin yıllara dayalı sektörel deneyimleri” benzer eğitimlere nazaran oldukça büyük bir fark yaratmaktadır.

Düzenlenen her branştaki eğitimlerin daha etkin kılınması amacıyla katılımcılara program başında ilgili konuya göre birer adet “Eğitim Kitabı” , eğitimin sonunda ise başarılı katılımcılara birer “Eğitim Başarı Sertifikası” sunulmaktadır. Mahallinde organize edilen eğitimlerde ise işletme yönetimine “Eğitim Sonuç Raporu” takdim edilmektedir.

 
TEMEL HİDROLİK EĞİTİM KONULARI
 • Temel Prensipler ve Birimler
 • Depo ve Donanımları
 • Boru, Hortum ve Bağlantı Parçaları
 • Yağ Özellikleri ve Cinsleri
 • Filtreleme
 • Pompalar
 • Hidrolik Silindirler
 • Sızdırmazlık Elemanları
 • Hidrolik Valfler
 • Temel Devreler
 • Simgeleri kullanarak devre çözme ve çözümleme
 • Hidrolik Biriktiriciler
 • Hidrolik Motorlar
 • Oransal ve Servo Valfler
 • Arıza Arama ve Giderme Yöntemleri
 
TEMEL PNÖMATİK EĞİTİM KONULARI
 
 • Pnömatiğin Tanımı ve Temel İlkeler
 • Havanın Özellikleri
 • Basınçlı Havanın Üretilmesi ve Kompresörler
 • Basınçlı Havanın İletilmesi
 • Basınçlı Havanın Şartlandırılması
 • Pnömatik Valfler 
  • Yön Denetim Valfleri 
  • Akış Denetim Valfleri 
  • Basınç Denetim Valfleri
 • Pnömatik Çalışma Elemanları
  • Pnömatik Silindirler
  • Pnömatik Motorlar
 • Pnömatik Sistemlerde Sızdırmazlık
 • Vakum Tekniği
 • Pnömatik Kontrol Devreleri
 • Endüstriyel Pnömatik Uygulama Alanları
 • Arıza Arama ve Giderme Teknikleri
 
Egitim Fotograflari 6 Egitim Fotograflari 8 Egitim Fotograflari 7
 Egitim Fotograflari 4  Egitim Fotograflari 2 Egitim Fotograflari 5
 Egitim Fotograflari 1 Egitim Fotograflari 3  Egitim Fotograflari 9